"Analyse des Zusatzdienstes" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Analyse des ZusatzdienstesAnalýza doplňkové služby

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gefährdungsanalyse des Herstellers angefordert?Byl od výrobce vyžádán rozbor rizik?
Analyse des BasisdienstesAnalýza základní služby
Analyse des Honigs;analýzy medu;
Analyse des gewonnenen Weins:Rozbor získaného vína:
Analysemethode [3]Charakterisierung des Wirkstoffs im Zusatzstoff:Analytická metoda [3]Charakteristika účinné látky v doplňkové látce:
Analytische Methoden zur Analyse des industriell hergestellten MikroorganismusMetody pro analýzu mikroorganismu izolovaného z konečného výrobku
Die Analyseschicht des nationalen Lagebilds umfasst folgende Teilschichten:Analytická vrstva vnitrostátního situačního obrazu se skládá z těchto dílčích vrstev:
spektrophotometrische Analyse nach dem Verfahren des Anhangs IX;spektrofotometrická analýza metodou uvedenou v příloze IX,
Diese Analyse und Dokumentation wird mindestens einmal jährlich aktualisiertAnalýza a záznamy se aktualizují minimálně jednou ročně;