"An die vorgesehene Stelle fahren" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

An die vorgesehene Stelle fahrenOdvezte jej do požadovaného místa

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Nehmen Sie ein geeignetes Lastaufnahmemittel für das Anheben der Absauganlage und befestigen Sie die Einrichtung nur an den hierfür vorgesehenen Stellen.Na zvedání odsávacího zařízení použijte vhodný úchopný prostředek a zařízení připevněte jen v příslušných místech.
Die Kommission kann diese Frist in Ausnahmefällen nach dem in Artikel 11a Absatz 4 vorgesehenen Beratungsverfahren verlängern.Za mimořádných okolností může Komise uvedenou lhůtu poradním postupem podle čl. 11a odst. 4 prodloužit.