"Amt für Veröffentlichungen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Amt für VeröffentlichungenÚřad pro úřední tisky Evropské unie

Beispieltexte mit "Amt für Veröffentlichungen"

Amt für Veröffentlichungen der Europäischen UnionÚřad pro publikace Evropské unie
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union (OP)Úřad pro publikace Evropské unie (OP)
Sondervorschriften für das Amt für VeröffentlichungenZvláštní pravidla pro Úřad pro publikace
In Bezug auf das Amt für Veröffentlichungen entscheidet jedes Organ über seine Veröffentlichungspolitik.Pokud jde o Úřad pro publikace, rozhoduje každý orgán o své publikační politice sám.
Öffentliche Auftraggeber, die ein Wettbewerbsverfahren veranstaltet haben, übermitteln dem Amt für Veröffentlichungen eine Bekanntmachung der Ergebnisse.Veřejní zadavatelé, kteří uspořádali soutěž o návrh, zašlou Úřadu pro publikace oznámení o výsledcích soutěže.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Harmonisierungsamt für den BinnenmarktÚřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
Europäisches Amt für BetrugsbekämpfungEvropský úřad pro boj proti podvodům
Gesamtspielraum für ZahlungenCelkové rozpětí pro platby
EU-Gesamtkonto für den LuftverkehrÚčet EU pro celkové množství pro letectví
Gesamtbetrag für ein Wertpapier.Celková hodnota cenného papíru.
Europäisches Amt für Personalauswahl (EPSO)Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO)
Gesamtverbrauch für alle betrieblichen Zwecke.Celková spotřeba elektrické energie pro účely zemědělského hospodářství.
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (OHIM)Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)
Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik, BrüsselÚřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu
Ausgaben für Information und Veröffentlichungen,výdajů na informace a publikace,
Ausgaben für Veröffentlichungen auf Papier oder in elektronischer Form;publikace na papírových nebo elektronických nosičích;
Ausgaben für Veröffentlichungen und für die Unterrichtung der ÖffentlichkeitVýdaje na publikační a informační činnost