"Amme" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ammechůva

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sammelanschlussplattesouhrnná základní deska
FührungsklammerVodítko, vodicí svorka
Zusammenfassungresumé
Einkammersystemjednokomorový systém
Berufskammerprofesní komora
Klammer montierenmontáž svorky
kulturelle Zusammenarbeitkulturní spolupráce
Europäische Zusammenarbeitevropská spolupráce
wirtschaftliche Zusammenarbeithospodářská spolupráce
handelspolitische Zusammenarbeitobchodní spolupráce
Inhalt der ProgrammeObsah programů
Änderung der ProgrammeZměny programů
Begleitung der programmeMonitorování programů
Erstellung der ProgrammePříprava programů
Inhalt der StützungsprogrammeObsah programů podpory
Politik der Zusammenarbeitpolitika spolupráce
Zusammensetzung des Parlamentssložení parlamentu
Zusammenarbeit in Rechtsfragenprávní spolupráce
Zusammenarbeit der Verwaltungensprávní spolupráce
Zusammenarbeit der Justizbehördensoudní spolupráce
Starten oder Stoppen der markierten ProgrammeSpuštění nebo zastavení označených programů
Allgemeine Vorschriften für die StützungsprogrammeObecná pravidla pro programy podpory
Künftige Verhandlungen und künftige ArbeitsprogrammeBudoucí jednání a budoucí pracovní programy
Außerordentliche Hilfsmaßnahmen und InterimsprogrammeMimořádná opatření pomoci a programy prozatímní reakce
Thematische Strategiepapiere und MehrjahresrichtprogrammeTematické strategické dokumenty a víceleté orientační programy
Die europäischen Satellitennavigationssysteme und -programmeEvropské systémy a programy družicové navigace
Fondsspezifische Bestimmungen für die operationellen ProgrammeZvláštní ustanovení fondu týkající se operačních programů
freie Verbreitung von Programmenvolný pohyb programů
Rat für kulturelle ZusammenarbeitRada pro kulturní spolupráci
Sammelfilter entleeren und reinigenvyprázdnění a vyčištění sběrného filtru
Zusammenschluss in der Landwirtschaftsdružení zemědělských podniků
Zusammenarbeit in inneren Angelegenheitenspolupráce ve vnitrostátních záležitostech
wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalthospodářská a sociální soudržnost
Freiheit des gewerkschaftlichen Zusammenschlussespráva odborů