"Aluminium" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aluminiumhliník

Beispieltexte mit "Aluminium"

Hebel/Knebel aus Aluminiumpáka/ovladač z hliníku
nicht mehr als 9 μm Aluminiumnejvýše 9 μm hliníku
auf einer Unterlage aus Kupfer oder Aluminiumpřipevněné na měděném nebo hliníkovém nosiči
Räder aus Aluminium; Teile davon und Zubehör, aus AluminiumKola z hliníku; části, součásti a příslušenství kol, z hliníku
Vorgefertigte Gebäude aus Kunststoffen, Zement oder AluminiumMontované stavby, z plastů, betonu nebo z hliníku
Sanitär-, Hygieneartikel oder Toilettenartikel und deren Teile aus AluminiumSanitární výrobky a jejich části a součásti z hliníku
Rohre aus Aluminium; Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus AluminiumTrubky a potrubní tvarovky z hliníku
Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus AluminiumHliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)
Materialschalter auf Aluminium stellenMateriálový přepínač nastavte na hliník
Nicht legiertes Aluminium in Rohform (ohne Pulver und Flitter)Hliník surový (neopracovaný) nelegovaný (kromě prášku a vloček)
Aerosoldosen aus Aluminium mit einem Fassungsvermögen ≤ 300 lNádoby pro aerosoly, z hliníku, o objemu ≤ 300 l
Aerosoldosen aus Aluminium mit einem Fassungsvermögen ≤ 300 lNádoby pro aerosoly, z hliníku, o objemu ≤ 300 l
Verdampfer aus Aluminium zum Herstellen von Klimageräten für Kraftfahrzeuge [1]Výparník vyrobený z hliníku pro použití při výrobě klimatizačních zařízení pro automobily [1]
Wesentlicher Rohstoff für die Herstellung von Folien aus Aluminium ist Primäraluminium.Hlavní surovinou pro výrobu hliníkových fólií je surový hliník.
Blei zur Herstellung vakuumdichter Verbindungen zwischen Aluminium und Stahl in Röntgenbildverstärkern.Olovo umožňující vakuově těsné spoje hliníku a oceli v rentgenových zesilovačích obrazu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aluminiumoxid und/oder SiliciumdioxidOxid hlinitý a/nebo oxid křemičitý
Glatte Aluminiumfolie mit:Hladká hliníková fólie s následujícími parametry:
Barium- oder AluminiumsulfateSírany baria nebo hliníku
Jahresproduktion Primäraluminium (t)roční produkce primárního hliníku [t];
Calciumaluminosilicat; Calciumsilicoaluminat; AluminiumcalciumsilicatHlinitokřemičitan vápenatý
Natriumsilicoaluminat; Natriumaluminosilicat; AluminiumnatriumsilicatHlinitokřemičitan sodný
Aluminiumoxid von 15 GHT oder mehr,15 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého,
Aluminiumoxid (ohne künstlichen Korund)Oxid hlinitý (kromě umělého korundu)
Aluminiumlegierungen mit einer Zugfestigkeit:slitiny hliníku s pevností v tahu:
Aluminiumhydroxidoxid in Form des Pseudo-BöhmitsHydroxid-oxid hlinitý ve formě pseudo - boehmitu
Aluminiumlacke dieses Farbstoffs sind zugelassen.Lze použít hliníkové laky této barvy.
Aluminiumlegierungen mit allen folgenden Eigenschaften:slitiny hliníku se všemi dále uvedenými charakteristikami:
Aluminiummagnesiumzinkhydroxycarbonathydrat, mit einem oberflächenaktiven Stoff überzogenHydrát zásaditého uhličitanu hliníku, hořčíku a zinku, potažený povrchově aktivním činidlem
Tore, Türen, Fenster, deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, aus AluminiumDveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy z hliníku
Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel und Teile dafür, aus Eisen, Stahl, Kupfer oder AluminiumStolní, kuchyňské nebo jiné výrobky převážně pro domácnost a jejich díly, ze železa, oceli, mědi nebo hliníku
Herstellung oder Verarbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen einschließlich SekundäraluminiumVýroba nebo zpracování železných a neželezných kovů včetně sekundárního hliníku
Pilotprojekt — Eine europäische Regelung für die Pfanderstattung für Getränkedosen aus AluminiumPilotní projekt – Evropský systém náhrad za hliníkové nápojové plechovky
Andere Konstruktionen und Konstruktionsteile, Bleche, Stäbe, Profile und dergleichen, aus Eisen, Stahl, oder AluminiumOstatní konstrukce a jejich díly, desky, tyče, úhelníky, tvarovky apod., ze železa, oceli nebo hliníku
mit Aluminiumeinsätzen an den Enden,s hliníkovými hrdly na obou koncích,
Dialuminiumtrioxid von 60 gHT oder mehr60 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého
einer metallisierten Aluminiumschicht undvrstvy metalizovaného hliníku a
Sulfate (ohne Aluminium- und Bariumsulfate)Sírany kromě hliníku a barya
Diese Liste enthält auch Aluminiumphosphid.Tento seznam zahrnuje fosfid hlinitý.
Natürliche Calcium- und AluminiumcalciumphosphatePřírodní fosfáty vápenaté nebo přírodní fosfáty hlinitovápenaté
Entwicklung der durchschnittlichen chinesischen AluminiumpreiseVývoj průměrných cen hliníku v Číně