"Alterssicherungsleistungen und sonstige Leistungen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Alterssicherungsleistungen und sonstige LeistungenPenze a další formy dávek

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ausdrücklich in Rechnung gestellte und sonstige FinanzdienstleistungenFinanční služby přímo účtované a jiné finanční služby
GEBRAUCHTE LUFTFAHRZEUGE UND SONSTIGE WAREN UND DIENSTLEISTUNGENPOUŽITÁ LETADLA A JINÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY
Beihilfe für Beratung und sonstige Unternehmensdienstleistungen und -tätigkeitenPodpora na poradenské a jiné služby a činnosti
zwischen bedingten Leistungen, künftigen Gehaltssteigerungen und sonstigen Leistungen.mezi podmíněnými požitky, částkami připadajícími na budoucí růst mezd a dalšími požitky.
Eine Untergliederung in Personenbeförderung, Güterbeförderung und Sonstige Transportleistungen wird verlangt.Vyžaduje se členění na osobní, nákladní a ostatní.
Hierzu gehören: Dienstleistungen von Korrespondenz- und Nachrichtenbüros sowie Sonstige Informationsdienstleistungen.Obsahují: služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur a ostatní informační služby.
Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsdienstleistungen (Teil R); Sonstige Dienstleistungen (Teil S)Kulturní, zábavní a rekreační služby (oddíl R); Ostatní služby (oddíl S)
Verbesserung des Zugangs kleiner und mittlerer Unternehmen zu finanziellen und sonstigen Dienstleistungen.Zlepšit přístup malých a středních podniků k finančním a nefinančním službám.
die wichtigsten Parameter und Begründungen für Systeme mit variablen Komponenten und sonstige Sachleistungen,hlavní parametry a zdůvodnění všech systémů pohyblivých složek odměny a dalších nepeněžních výhod;