"Altölaggregat Pumpe läuft" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Altölaggregat Pumpe läuftčerpadlo agregátu použitého oleje pracuje

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Altölpumpe läuftčerpadlo použitého oleje pracuje
Motorschutzschalter hat nicht ausgelöst, Pumpe läuft aber nicht.Motorový jistič nezareagoval, čerpadlo ale neběží.
Pumpe läuft, fördert aber keine Flüssigkeit, oder Pumpenleistung instabil.Čerpadlo běží, ale nečerpá žádnou kapalinu, nebo je výkon čerpadla nestabilní.