"Altöl" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Altölpoužitý olej

Beispieltexte mit "Altöl"

Falls Schmierstoffe eingesetzt werden, z. B. für Motor, sind diese als Altöl zu entsorgen, wobei die synthetischen Öle als Sondermüll zu entsorgen sind.Případně používaná maziva, např. do motoru, se likvidují jako starý olej, syntetické oleje pak jako zvláštní odpad.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Altölpumpe läuftčerpadlo použitého oleje pracuje
Altölaggregat betriebsbereitčerpadlo agregátu použitého oleje připraveno
Altölaggregat Pumpe läuftčerpadlo agregátu použitého oleje pracuje