"Allgemeine Vorschriften für die Stützungsprogramme" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Allgemeine Vorschriften für die StützungsprogrammeObecná pravidla pro programy podpory

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Allgemeine Vorschriften für die Bemessung des Einfuhr- oder AusfuhrabgabenbetragsObecná pravidla pro výpočet částky dovozního nebo vývozního cla
Die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 enthält allgemeine Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion von Meeresalgen und Aquakulturtieren.Nařízení (ES) č. 834/2007 stanoví základní požadavky pro ekologickou produkci mořských řas a živočichů pocházejících z akvakultury.