"Allgemeine Grundsätze der Partnerschaft" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Allgemeine Grundsätze der PartnerschaftObecné zásady partnerství

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Allgemeine Grundsätze der Kosten-Nutzen-AnalyseObecné zásady pro analýzu nákladů a přínosů
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER PREIS- UND VOLUMENMESSUNGVŠEOBECNÉ ZÁSADY MĚŘENÍ CENOVÝCH A OBJEMOVÝCH INDEXŮ
Allgemeine Grundsätze für die Verwendung der verschiedenen AnsätzeObecné zásady, kterými se řídí používání různých přístupů
Allgemeine Grundsätze für den Absatz aus der öffentlichen InterventionObecné zásady týkající se nakládání s produkty z veřejné intervence
den allgemeinen Grundsätzen der Artikel 7 und 8 Rechnung tragen;zohledňují obecné zásady stanovené v článcích 7 a 8;
die allgemeinen Grundsätze für die Verwendung der nicht verteilbaren Beträge,obecný způsob použití nerozdělitelných částek;
allgemeine Grundsätze der Luftsicherheit der Union und der ICAO-Standards zur Luftsicherheit;všeobecné zásady ochrany letectví před protiprávními činy odvozené z bezpečnostních norem Unie a ICAO;
die allgemeinen Grundsätze für die Verteilung der den Rechtsinhabern zustehenden Beträge,svou obecný způsob rozdělování částek příslušejících nositelům práv;
die allgemeinen Grundsätze für die Verteilung der den Rechtsinhabern zustehenden Beträge;obecném způsobu rozdělení částek příslušejících nositelům práv;
über die Grundsätze, Prioritäten und Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit Albanieno zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Albánií