"Allgemeine Beschreibung des Elektroantriebs" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Allgemeine Beschreibung des ElektroantriebsZákladní popis elektrického hnacího ústrojí

Beispieltexte mit "Allgemeine Beschreibung des Elektroantriebs"

eine allgemeine Beschreibung des Typs der elektrischen Energiequelle, ihrer Lage und des Elektroantriebs (z. B. Hybrid- oder Elektroantrieb).obecný popis typu zdroje elektrické energie, jeho umístění a elektrické hnací ústrojí (např. hybridní, elektrické).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Allgemeine Beschreibung des LiftesVšeobecný popis zvedacího zařízení
Allgemeine Beschreibung des Hybrid-Elektro-AntriebsVšeobecný popis hybridního elektrického hnacího ústrojí
Allgemeine Beschreibung des Produkts1.8 Obecný popis produktu
Kurze allgemeine Beschreibung des VorhabensUveďte stručný obecný popis projektu.
Kurze allgemeine Beschreibung des Vorhabens:Uveďte krátký popis projektu:
eine allgemeine Beschreibung des Arbeitsumfangs des Herstellungsbetriebs bezüglich des Umfangs der Genehmigung,obecný popis rozsahu prací výrobní organizace vztahující se k podmínkám oprávnění;
eine allgemeine, für eine eindeutige und unmittelbare Identifizierung ausreichende Beschreibung des Modells,všeobecný popis modelu, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;