"Allgemeine Beschreibung der Probe" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Allgemeine Beschreibung der ProbeObecný popis vzorku

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Allgemeine technische Beschreibung der Ersatz-Bremsscheibe/Ersatz-Bremstrommel [1]Obecný technický popis náhradního brzdového kotouče/bubnu [1]
eine allgemeine Beschreibung der verfügbaren Arbeitskräfte,obecný popis fondu pracovních sil;
Allgemeine Beschreibung der Aufgabe, einschlägige Bestimmung in der Verordnung (EU) Nr. 528/2012Obecný popis úkolu; příslušné ustanovení v nařízení (EU) č. 528/2012
eine allgemeine Beschreibung des Arbeitsumfangs des Herstellungsbetriebs bezüglich des Umfangs der Genehmigung,obecný popis rozsahu prací výrobní organizace vztahující se k podmínkám oprávnění;
eine allgemeine Beschreibung der Finanzierungsinstrumente, einschließlich ihrer Laufzeit und ihrer Auswirkungen auf den Haushalt,všeobecný popis finančních nástrojů, včetně doby jejich platnosti a jejich dopadu na rozpočet;
eine allgemeine Beschreibung der übertragenen Aufgaben, einschließlich ihrer Laufzeit und ihrer Auswirkungen auf den Haushalt.všeobecný popis svěřených úkolů, včetně doby jejich platnosti a jejich dopadu na rozpočet;
eine allgemeine Beschreibung des Typs der elektrischen Energiequelle, ihrer Lage und des Elektroantriebs (z. B. Hybrid- oder Elektroantrieb).obecný popis typu zdroje elektrické energie, jeho umístění a elektrické hnací ústrojí (např. hybridní, elektrické).