"Allgemeine Anforderungen für Schiffseigner" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Allgemeine Anforderungen für SchiffseignerObecné požadavky na majitele lodí

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Allgemeine Anforderungen für die Zulassung von StoffenObecné požadavky na povolování látek
Anforderungen an die Fahrzeugbauweise und allgemeine Anforderungen für die TypgenehmigungPožadavky na konstrukci vozidla a obecné požadavky na schválení typu
Allgemeine Sicherheitsanforderungen für die unabhängige Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft und jedes RegisterObecné požadavky na bezpečnost nezávislé evidence transakcí Společenství a jednotlivých rejstříků
Die Richtlinie 2007/46/EG schafft einen harmonisierten Rahmen mit den Verwaltungsbestimmungen und allgemeinen technischen Anforderungen für alle Neufahrzeuge.Směrnice 2007/46/ES stanoví harmonizovaný rámec zahrnující správní ustanovení a obecné technické požadavky pro všechna nová vozidla.