"Alle vorbeugenden Maßnahmen sollten Teil eines Waldschutzplans sein." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Alle vorbeugenden Maßnahmen sollten Teil eines Waldschutzplans sein.Všechna preventivní opatření by měla být součástí plánu na ochranu lesů.