"Alle Wiederkäuer, Schweine" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Alle Wiederkäuer, Schweinevšichni přežvýkavci, prasata

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Alleinfuttermittel für Schweine (außer Ferkeln) und Geflügelkompletních krmiv pro prasata (s výjimkou selat) a drůbež.
Sie untersucht alle Hausschweine dieses Haltungsbetriebs bei der Schlachtung.vyšetřit všechna domácí prasata z tohoto hospodářství v době porážky;
Alle Tierarten ausgenommen Rinder, Schafe, Schweine, Geflügel, Kaninchen, Pferde, ZiegenVšechny druhy s výjimkou skotu, ovcí, prasat, drůbeže, králíků, koní, koz
Alle Beteiligten sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass grob entfettetes Schweinefleisch auch einen Anteil Speck enthalten kann.Všechny zúčastněné strany přirozeně předpokládaly, že hrubě odtučněné vepřové maso by mohlo rovněž obsahovat určitý podíl tučného masa.
Wiederkäuer, Kaninchen, Schweine Frisches Fleisch, ausgenommen Innereienpřežvýkavci, králíci, prasata čerstvé maso vyjma drobů
zur Zulassung von Propionsäure, Natriumpropionat und Ammoniumpropionat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für Wiederkäuer, Schweine und Geflügeltýkající se povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro přežvýkavce, prasata a drůbež