"Alle übrigen ausführenden Hersteller" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Alle übrigen ausführenden Hersteller6.2 Pro všechny ostatní vyvážející výrobce

Beispieltexte mit "Alle übrigen ausführenden Hersteller"

Alle übrigen mitarbeitenden ausführenden HerstellerVšechny ostatní spolupracující vyvážející výrobci
Für die Einfuhren aller übrigen ausführenden Hersteller gilt ein residualer Antidumpingzoll von 53,3 %.Zbývající antidumpingové clo ve výši 53,3 % se používá na dovoz od všech ostatních vyvážejících výrobců.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Alle übrigen Sämischleder-Hersteller sollen Berichten zufolge ihre Produktionsstätten seit Einführung der ursprünglichen Maßnahmen im Jahr 2006 geschlossen haben.O všech ostatních výrobcích je známo, že již od roku 2006, kdy byla přijata původní opatření, ukončili výrobu.
Alle anderen kooperierenden ausführenden HerstellerVšichni ostatní spolupracující vyvážející výrobci
Die Prüfung ergab, dass die Inlandsverkäufe für alle ausführenden Hersteller repräsentativ waren.Šetření prokázalo, že domácí prodeje byly u všech vyvážejících výrobců reprezentativní.
Ermittlung des Normalwertes für alle ausführenden Hersteller, denen keine MWB gewährt wurdeStanovení běžné hodnoty pro všechny vyvážející výrobce, kterým nebyl přiznán STH
Ermittlung des Normalwerts für alle ausführenden Hersteller, denen keine MWB gewährt wurdeStanovení obvyklé hodnoty pro všechny vyvážející výrobce, jimž nebylo přiznáno zacházení jako v tržní ekonomice
Konkret nahmen alle vier ausführenden Hersteller oder Gruppen ausführender Hersteller Steuervergünstigungen in Anspruch.Přesněji řečeno měli všichni čtyři vyvážející výrobci nebo skupiny vyvážejících výrobců měli prospěch z preferenčních daňových režimů.
Allen ausführenden Herstellern in der Stichprobe und Blue Diamond wurde daher eine IB gewährt.Proto bylo všem vyvážejícím výrobcům zařazeným do vzorku a společnosti Blue Diamond přiznáno individuální zacházení.
Für alle nicht mitarbeitenden ausführenden Hersteller in der Türkei wurde eine residuale Dumpingspanne festgesetzt.Pokud jde o všechny nespolupracující turecké vyvážející výrobce, bylo stanoveno zbytkové dumpingové rozpětí.