"Alkoholgehalt (in vol)" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Beispieltexte mit "Alkoholgehalt (in vol)"

Alkoholgehalt (in % vol)Typ alkoholu (v % objemových)
Gesamtalkoholgehalt (in % vol) die Summe des vorhandenen und des potenziellen Alkoholgehalts;„celkový objemový obsah alkoholu“ součet skutečného a potenciálního objemového obsahu alkoholu;
natürlichem Alkoholgehalt (in % vol) den Gesamtalkoholgehalt des betreffenden Erzeugnisses vor jeglicher Anreicherung;„přírodní objemový obsah alkoholu“ celkový objemový obsah alkoholu daného výrobku před jakýmkoliv obohacením;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gesamtalkoholgehalt (in % mas) die Summe des vorhandenen Alkoholgehalts und des potenziellen Alkoholgehalts;„celkovým hmotnostním obsahem alkoholu“ součet skutečného a potenciálního hmotnostního obsahu alkoholu,
vorhandenem Alkoholgehalt (in % mas) die Masseneinheiten reinen Alkohols, die in 100 Masseneinheiten des Erzeugnisses enthalten sind;„skutečným hmotnostním obsahem alkoholu“ počet kilogramů čistého alkoholu obsažených ve 100 kg výrobku,
Wenn anwendbar, ist der Alkoholgehalt (in Volumenprozent bei 20 °C) entsprechend Anhang II Codeliste 11 anzugeben.Uveďte případně obsah alkoholu (objemové procento při teplotě 20 °C) podle přílohy II, seznam kódů 11.
alkoholfreies Bier (Bier mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 0,5 % vol)nealkoholická piva (piva s obsahem alkoholu nepřesahujícím 0,5 % objemových)