"Aktivierung des Kriechmodus" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aktivierung des KriechmodusAktivace funkce popojíždění

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Vorübergehende Deaktivierung des OBD-SystemsDočasné vyřazení systému OBD z činnosti
Aktivierungs- und Deaktivierungsmechanismen des WarnsystemsMechanismy aktivace a deaktivace systému varování
den Auslöser zur Reaktivierung des Fernsehgerätes,signál používaný pro opětovnou aktivaci zařízení,
Aktivierungs- und Deaktivierungsmechanismen des Aufforderungssystems für das BedienpersonalMechanismus aktivace a deaktivace systému upozornění provozovatele
Der Aktivierungszeitraum des Auffahrunfall-Alarmsignals darf 3 Sekunden nicht überschreiten.Aktivační období výstražného signálu nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo nesmí být delší než tři sekundy.
Aktivierung des Warn- und Aufforderungssystems für das Bedienpersonal für ein nicht beheiztes SystemAktivace systému varování a upozornění provozovatele u nevyhřívaného systému
Beschreibung der Aktivierungs- und Deaktivierungsmechanismen des Warnsystems und des Aufforderungssystems für das BedienpersonalPopis mechanismů aktivace a deaktivace varování a upozornění provozovatele
Die dauerhafte Deaktivierung des Fahreraufforderungssystems darf nur vom Motor- oder Fahrzeughersteller vorgenommen werden.‘“Trvalou deaktivaci systému upozornění řidiče smí provést pouze výrobce motoru nebo vozidla.“ “;
Für die Aktivierung der Abblendlichtklassen und ihrer Moden und gegebenenfalls des Fernlichts gelten folgende Vorschriften:Pro aktivaci tříd potkávacího světla a případně dálkového světla a jejich režimů platí níže uvedené podmínky.