"Aktionen zum ausgewählten Datensatz im Dialog" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aktionen zum ausgewählten Datensatz im DialogAkce k vybrané datové větě v dialogu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Artikelstammdaten zum ausgewählten Datensatz im DetaildialogKmenová data výrobků vybrané datové věty v podrobném dialogu
Ladeeinheit zum ausgewählten Datensatz im DetaildialogNakládací jednotka vybrané datové věty v podrobném dialogu
Ladeeinheiten zum ausgewählten Datensatz im DetaildialogNakládací jednotky vybrané datové věty v podrobném dialogu
Artikelstammdaten zum ausgewählten Datensatz im Detaildialog anzeigenZobrazení kmenových dat výrobků vybrané datové věty v podrobném dialogu
Ladeeinheit zum ausgewählten Datensatz im Detaildialog anzeigenZobrazení nakládací jednotky vybrané datové věty v podrobném dialogu