"Ahnung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ahnungdojem

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Mahnungupomínka
Vorahnungpředtucha
Überschreitet ein Redner seine Redezeit, so kann der Präsident nach einmaliger Mahnung ihm das Wort entziehen.Překročí-li řečník vymezenou řečnickou dobu, může mu předseda po upozornění odebrat slovo.
Für alle nachfolgenden Mahnungen und sonstigen Schritte zur Erhebung der Mehrwertsteuer ist der betreffende Mitgliedstaat des Verbrauchs zuständig.Všechny následné upomínky a opatření přijatá za účelem výběru daně jsou odpovědností dotčeného členského státu spotřeby.