"Ahne" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ahnepředek

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

RollenbahnenVálečkové dráhy
SteuerfahneIndikační praporek
ahnentušit
anbahnenzahájit
erahnenvytušit
Eisenbahn, Hafen, Meeresautobahnenželeznice, přístav, mořské dálnice
Seeverkehrsinfrastruktur und meeresautobahnenNámořní dopravní infrastruktura a mořské dálnice
Modernisierung, Hafenanbindungen, Meeresautobahnenmodernizace, propojení přístavů, mořské dálnice
Hafenanbindungen, Meeresautobahnen(einschließlich Eisbrecher-Kapazitäten)propojení přístavů, mořská dálnice (včetně služeb pro rozbíjení ledu)
Berufliche Laufbahnen der ForscherProfesní dráha výzkumných pracovníků
Rollen- und Scheren- RöllchenbahnenVálečkové a nůžkové kladičkové dráhy
Oberbaumaterial für Bahnen, aus StahlKonstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí z oceli
Bau von Autobahnen, Straßen und Wegen,výstavba dálnic, silnic, ulic, jiných cest pro vozidla a pěší,
Elektrische Eisenbahnen oder AutorennbahnenElektrické vláčky nebo sady elektrických závodních autíček
Markierung von Fahrbahnen und Parkplätzen.nátěry a značení povrchu silnic a parkovišť
Multiplikationssätze für die Äquivalenz durchschnittlicher LaufbahnenKoeficient pro povýšení u průměrného služebního postupu