"Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Agrarumwelt- und KlimamaßnahmenAgroenvironmentálně-klimatické opatření

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Relevanz der Einbindung in den Prozess der Umweltaktivitäten und Klimamaßnahmen der Union:Relevantnost zapojení do politického procesu Unie v oblasti životního prostředí a klimatu: