"Agrarsektor" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Agrarsektoragrární sektor

Beispieltexte mit "Agrarsektor"

Beobachtung der Entwicklungen und Erstellung von Prognosen im Agrarsektor.sledování vývoje a přípravu odhadů v odvětví zemědělství.
Erleichterung des Zugangs angemessen qualifizierter Landwirte zum Agrarsektor und insbesondere des Generationswechsels.usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství, a zejména generační obnovy v tomto odvětví.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gesamtrechnung des Agrarsektorsúčty agrárního sektoru
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, des Agrarsektors (beim ELER) und des Fischerei- und Aquakultursektors (beim EMFF);zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a odvětví rybářství a akvakultury (v případě ENRF);
Kumulierter Höchstbetrag der De-minimis-Beihilfen für die Unternehmen des Agrarsektors nach Mitgliedstaaten (Artikel 3 Absatz 3)Maximální kumulativní výše podpory de minimis poskytnuté v jednotlivých členských státech podnikům v odvětví zemědělské výroby podle čl. 3 odst. 3