"Agent" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Agentagent

Beispieltexte mit "Agent"

Agent oder Prinzipal ist.Pokyny, jak určit, zda strana s rozhodovací pravomocí jedná sama za sebe nebo je zmocněncem, jsou uvedené v odstavcích B60–B72.
Agent ist.Substantivní práva na odvolání této strany nebo jiná práva mohou značit, že strana s rozhodovací pravomocí je zmocněnec.
Agent sein, wenn die in Paragraph B69(a) und (b) geschilderten Bedingungen vorliegen.B70 Strana s rozhodovací pravomocí nemůže být zmocněncem, pokud neplatí podmínky stanovené v odstavci B69 písm. a) a b).
Agent für Dritte ist.jednotka s rozhodovací pravomocí Jednotka s rozhodovacími právy, která jedná sama za sebe – je tedy zmocnitelem nebo je zmocněncem jiných stran.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Presseagenturtisková agentura
Exekutivagenturvýkonná agentura
Agenturagentura
Euratom-VersorgungsagenturZásobovací agentura Euratomu
Kernenergie-AgenturAgentura pro nukleární energii
Europäische UmweltagenturEvropská agentura pro životní prostředí
Europäische EisenbahnagenturEvropská agentura pro železnice
Europäische ChemikalienagenturEvropská agentura pro chemické látky
Europäische VerteidigungsagenturEvropská obranná agentura
Europäische FischereiaufsichtsagenturEvropská agentura pro kontrolu rybolovu
Die nationale AgenturNárodní agentura:
Bewertung der AgenturenHodnocení agentur
Hauptaufgaben der AgenturHlavní úkoly agentury
Beschreibung des Anlagenteils.Popisné prohlášení o části instalace.
Europäische Fischereiaufsichtsagentur (EUFA)Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Agentur für das Europäische GNSSAgentura pro evropský GNSS
Agentur der Europäischen Union für GrundrechteAgentura Evropské unie pro základní práva
Agentur für die Zusammenarbeit der EnergieregulierungsbehördenAgentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER)Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Bereich Freiheit, Sicherheit und RechtAgentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
Agenturen, die sich vollständig selbst finanzieren, zahlen derzeit den Arbeitgeberanteil des Beitrags zum Versorgungssystem.Agentury, které jsou zcela samofinancovány, odvádějí v současné době příspěvky zaměstnavatele do tohoto systému.
Die Finanzmittel der AgenturRozpočet agentury
Gefahr durch bewegte AnlagenteileNebezpečí vycházející z pohyblivých součástí zařízení
Gefahr durch bewegte Anlagenteile6Nebezpečí vycházející z pohyblivých součástí zařízení6
Betreffender Anlagenteil wird gestopptPříslušná část zařízení se zastaví.
Betreffender Anlagenteil wird gestartetPříslušná část zařízení se spustí.
Europäische Agentur für FlugsicherheitEvropská agentura pro bezpečnost letectví
Entkopplung von explosionsgefährlichen AnlagenteilenOddělení součástí zařízení s nebezpečím výbuchu