"Afrikanische Union" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Afrikanische UnionAfrická unie

Beispieltexte mit "Afrikanische Union"

Westafrikanische Wirtschafts- und WährungsunionZápadoafrická ekonomická a měnová unie
Südafrikanische ZollunionCelní unie jižní Afriky
Afrikanischen Union, einschließlich dem für diese Maßnahmen bestimmten Gerät, genehmigen.operacemi Africké unie na řešení krizí, včetně materiálu určeného pro tyto operace.
Afrikanischen Union,poskytování technické pomoci související s takovým vybavením nebo s operacemi Africké unie na řešení krizí,
Afrikanischen Union,financování nebo poskytování finanční pomoci související s takovým vybavením nebo s operacemi Africké unie na řešení krizí;