"Afrika" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
AfrikaAfrika

Beispieltexte mit "Afrika"

südliches Afrikajižní Afrika
englischsprachiges Afrikaanglofonní Afrika
französischsprachiges Afrikafrankofonní Afrika
portugiesischsprachiges Afrikalusofonní Afrika
Horn von AfrikaAfrický roh
Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen AfrikaRozvojové společenství jižní Afriky
Gemeinsamer Markt für das östliche und südliche AfrikaSpolečný trh východní a jižní Afriky
AfrikaPilotní projekt – Strategické investice do udržitelného míru a demokratizace v oblasti Afrického rohu
Diese Tagung könnte in Afrika stattfinden.Toto zasedání by se mohlo konat v Africe.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zentralafrikastřední Afrika
Nordafrikaseverní Afrika
SüdafrikaJihoafrická republika
Westafrikazápadní Afrika
Ostafrikavýchodní Afrika
Afrikanische UnionAfrická unie
afrikanische Organisationafrická organizace
Afrikanische EntwicklungsbankAfrická rozvojová banka
Südafrikanische ZollunionCelní unie jižní Afriky
Ostafrikanische GemeinschaftVýchodoafrické společenství
arabisch-afrikanische Zusammenarbeitarabsko-africká spolupráce
die Zentralafrikanische RepublikStředoafrická republika
Gemeinsame afrikanisch-mauritische OrganisationSpolečná afro-mauricijská organizace
Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer StaatenHospodářské společenství států západní Afriky
Wirtschaftsgemeinschaft zentralafrikanischer StaatenHospodářské společenství států střední Afriky
Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der VölkerAfrická charta pro lidská práva a práva národů
Republik Gabun; Republik SüdafrikaGabonská republika, Jihoafrická republika
Produktionskapazität und Kapazitätsreserven in SüdafrikaVýrobní kapacita a nevyužitá kapacita v Jihoafrické republice
Menge der von Maßnahmen betroffenen Einfuhren aus SüdafrikaObjem dovozu z Jihoafrické republiky, který podléhá opatřením
Marktanteil der von Maßnahmen betroffenen Einfuhren aus SüdafrikaPodíl dovozu z Jihoafrické republiky, který podléhá opatřením, na trhu
Ausführende Hersteller in Südafrika:vyvážející výrobci v Jihoafrické republice:
Westafrikanische Wirtschafts- und WährungsunionZápadoafrická ekonomická a měnová unie
Ausfuhren aus Südafrika in andere BestimmungsländerVývoz z Jihoafrické republiky do jiných destinací
Länder und Gebiete Nordafrikas, andere Länder AfrikasZemě nebo území severní Afriky, ostatní africké země.
Zentralafrikanische Wirtschafts- und WährungsgemeinschaftEkonomické a peněžní společenství střední Afriky
Nur für bestimmte südamerikanische und südafrikanische Länder.Pouze pro některé jihoamerické a jihoafrické země.
zur fortgesetzten Integration Südafrikas in die Weltwirtschaft beitragen;k pokračování integrace Jihoafrické republiky do světového hospodářství,