"Afghanistan" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

AfghanistanAfghánistán
AfghanistanAfganistan

Beispieltexte mit "Afghanistan"

Islamische Republik AfghanistanIslámská republika Afghánistán
Geburtsort: Provinz Zabul, Afghanistan.Místo narození: provincie Zábul, Afghánistán.
Anschrift: a)Wesh, Bezirk Spin Boldak, Provinz Kandahar, AfghanistanAdresa: a)Wesh, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán
Geburtsort: Dorf Waka Uzbin, Bezirk Sarobi, Provinz Kabul, Afghanistan.Místo narození: vesnice Waka Uzbin, oblast Sarobi, provincie Kábul, Afghánistán.
Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Provinz Kandahar, Afghanistanmístnost č. 33, 5. patro, tržnice Sarafi Market, město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán
Die Taliban nutzen RMX auch, um ihre Rolle im Drogenhandel in Afghanistan zu unterstützen.Taliban rovněž využívá RMX k usnadnění svých aktivit v rámci afghánského obchodu s narkotiky.
Khalil Haqqani unterstützt außerdem die Taliban und das Haqqani Network, die in Afghanistan operieren.Khalil Haqqani rovněž poskytuje podporu Talibanu a síti Haqqani působící v Afghánistánu.
Unter Mohammad Naims Kontrolle steht ein Militärstützpunkt im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan.Mohammad Naim kontroluje vojenskou základnu v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.
Als Taliban-Befehlshaber ist Abdul Manan Nyazi an der Einschleusung von Selbstmordattentätern nach Afghanistan beteiligt.Abdul Manan Nyazi je velitelem Talibanu zapojeným do přepravy sebevražedných bombových atentátníků do Afghánistánu.
Diese Mittel sind zur Förderung der sozialen Grundversorgung und der wirtschaftlichen Entwicklung in Afghanistan bestimmt.Tyto prostředky jsou určeny na podporu základních služeb a hospodářského rozvoje v Afghánistánu.
In dieser Funktion war er für die Beziehungen zu den ausländischen Al-Qaida-Kämpfern und ihren Ausbildungslagern in Afghanistan zuständig.V této pozici odpovídal za udržování vztahů se zahraničními bojovníky Al-Kajdy a za jejich výcvikové tábory v Afghánistánu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan/Iran aufhalten.údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.
Gouverneur der Provinz Logar (Afghanistan) während des Taliban-Regimes.guvernér provincie Lógar (Afghánistán) za vlády Talibanu.
Gouverneur der Provinz Faryab, Afghanistan, während des Taliban-Regimes.guvernér provincie Fárjáb (Afghánistán) za vlády Talibanu.
Gouverneur der Provinz Kandahar, Afghanistan, während des Taliban-Regimes.guvernér provincie Kandahár (Afghánistán) za vlády Talibanu.
Nach dem Sturz des Taliban-Regimes wurde Atiqullah operativer Taliban-Offizier im Süden Afghanistans.Po pádu vlády Talibanu se Atiqullah stal operačním důstojníkem Talibanu v jižním Afghánistánu.
Bekannt war er auch für seine repressiven Methoden gegenüber Taliban-Gegnern im Süden Afghanistans.Byl rovněž znám pro své represivní způsoby potlačování odpůrců Talibanu v jižním Afghánistánu.
Bürgermeister von Kundus-Stadt, b) amtierender Gouverneur der Provinz Kundus, Afghanistan, während des Taliban-Regimes.primátor města Kundúz, b) úřadující guvernér provincie Kundúz (Afghánistán) za vlády Talibanu.