"Affe" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Affeopice

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bodenbeschaffenheitvlastnosti podkladu
Waffenhandelobchod se zbraněmi
Kernwaffenversuchjaderný pokus
Kernwaffejaderná zbraň
Weltraumwaffekosmická zbraň
chemische Waffechemická zbraň
biologische Waffebiologická zbraň
taktische Kernwaffetaktická jaderná zbraň
konventionelle Waffekonvenční zbraň
strategische Kernwaffestrategická jaderná zbraň
künstlerisches Schaffenumělecká tvorba
Versorgung mit Waffenzásobování zbraněmi
Anpassung der Waffensystemesladění zbrojení
Nichtverbreitung von Waffennešíření zbrojení
Staffelung der Ferienterminerozvržení prázdnin
Nichtverbreitung von Kernwaffennešíření jaderných zbraní
Offizielle Funktion: Generalstabschef der Luftwaffeúřední funkce: Náčelník generálního štábu vzdušných ozbrojených sil
Nicht zu straffe SpannungNe příliš silné napnutí
Waffeln — andere, gefülltOplatky a malé oplatky – ostatní, s náplní
Kleinwaffen und leichte WaffenRuční palné a lehké zbraně
Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehaltkávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy
Horizontalstaffelung, zu gewährleisten durchhorizontální rozstup získaný zajištěním:
Ausrüstungen, brutto + Waffensysteme, bruttoStroje a zařízení, hrubá hodnota + zbraňové systémy, hrubá hodnota
Ausrüstungen + militärische Waffensysteme [101]Stroje a zařízení + zbraňové systémy [101]