"Aerosol" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Aerosolaerosol

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aerosoldosen aus Aluminium mit einem Fassungsvermögen ≤ 300 lNádoby pro aerosoly, z hliníku, o objemu ≤ 300 l
Aerosoldosen aus Aluminium mit einem Fassungsvermögen ≤ 300 lNádoby pro aerosoly, z hliníku, o objemu ≤ 300 l
Aerosol, biologische und mikrobiologische Substanz, ReinigungsmittelAerosol, biologické a mikrobiologické látky, čisticí prostředky
Aerosolerzeugende Einheiten, besonders konstruiert für den Einbau in von Unternummer 9A350.a. und 9A350.b. erfasste Systeme.jednotky vytvářející aerosol speciálně konstruované pro montáž do zařízení uvedených v položce 9A350.a. a b.
Aerosolprüfkammern mit einem Volumen größer/gleich 1 m3, konstruiert für Aerosoleignungsprüfungen von "Mikroorganismen", Viren oder "Toxinen".Komory určené k aerosolovým imunologickým testům s "mikroorganismy" nebo "toxiny", o kapacitě 1 m3 nebo větší.
entzündbare Aerosole, Kategorie 1 (H222);hořlavé aerosoly, kategorie 1 (H222);
Anweisungen, wie eine Exposition gegenüber Aerosolen vermieden werden kann.v návodu k použití je uvedena informace, jak minimalizovat expozici aerosolům;
Gase und Aerosole wurden bislang in keiner Validierungsstudie bewertet (24).Plyny a aerosoly dosud nebyly ve validační studii hodnoceny (24).
Aerosolfreisetzung, mit allen folgenden Eigenschaften:odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:
Aerosolfreisetzung und hergestellt aus einem der folgenden Werkstoffe:Odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů vyrobené ze:
Aerosoltherapie, Beatmungsapparate zum Wiederbeleben und andere Apparate und Geräte für AtmungstherapiePřístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aerosolem, dýchací oživovací přístroje nebo jiné léčebné dýchací přístroje