"Administrator" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Administratoradministrátor

Beispieltexte mit "Administrator"

Passwortänderung ist nur durch den Administrator möglichKe změnám hesla je oprávněn jen správce systému (administrátor)
Später wurde er zum Administrator der Taliban für die Eroberten Provinzen ernannt.Později byl jmenován správcem provincií dobytých Talibanem.
Der Einrichter nur mit der Berechtigung Administrator (in der User Einstellung) Maschinenwichtige Daten und Toleranzen der Teile ändern.Seřizovač může měnit data a tolerance dílů, které jsou pro stroj důležité pouze s oprávněním správce (v Nastavení uživatele).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

administratorischadministrátorský
Im Dialog Benutzer/Gruppen anzeigen können Sie die Details aller angelegten Benutzer und Benutzergruppen einsehen, sofern Sie über Administratorrechte verfügen.V dialogu "Zobrazení uživatelů/skupin" si můžete prohlédnout podrobnosti o všech založených uživatelích a skupinách uživatelů - za předpokladu, že máte administrátorské oprávnění.
Da die Passwörter nur in Form von verschlüsselten Prüfsummen in der Datenbank abgelegt werden, können sich auch Administratoren keine Passwörter in Klartext anzeigen lassen.Jelikož jsou hesla v datové bázi uložena pouze v podobě zakódovaných kontrolních součtů, není jejich zobrazení jako nešifrovaný text umožněno ani správcům systému.