"Adern" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Adernžíly

Beispieltexte mit "Adern"

Stockwerk: ein komplexes System von durch das Gefüge bestimmten oder zufällig ausgerichteten Adern.Žilník: komplexní soustava strukturálně uspořádaných nebo nepravidelně orientovaných žil.
Stimmt Drehfeld nicht überein, zwei Adern des Anschlusskabels miteinander tauschen.Jestliže otáčivé pole stroje nesouhlasí, navzájem zaměňte dvě žíly přívodního kabelu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Hadernhadr
Radförmige Gasturbinenkomponente mit Schaufelblatt von der in Turboladern verwendeten ArtSoučást plynové turbíny ve tvaru kolečka s lopatkami používaná v turbodmychadlech:
Naturkork, entrindet oder grob zugerichtet oder in Würfeln, Quadern, Platten, Blättern oder StreifenPřírodní korek, odkorněný nebo jednoduše nahrubo otesaný nebo v kostkách, deskách, listech nebo pásech
ein oder mehrere weitere Bauteile (einschl. Auslassöffnungen, Turboladern, Ventilführungen, Ventilbaugruppen oder isolierter Kraftstoffeinspritzdüsen),jedna nebo více jiných součástí (včetně výfukových kanálů, turbodmychadlových systémů, vedení ventilů, ventilových sestav nebo izolovaných vstřikovacích čerpadel);