"Adapter" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

AdapterNástavec
Adapteradaptér
Adapternástavec

Beispieltexte mit "Adapter"

Adapter Temperaturaufnehmeradaptér teplotního čidla
Adapter für Thermometeradaptér teploměru
Adapter und Verschlussstücke zur Rail-BerstprüfungAdaptéry a uzavírací kusy ke zkouškám pevnosti sběrných potrubí v průtlaku
Adapter und Verschlussstücke zur RailkomponentenprüfungAdaptéry a uzavírací kusy k tlakovým zkouškám komponentů railu
Adapter und Verschlussstücke zur Rail-Berstprüfung (Option)Adaptéry a uzavírací kusy ke zkouškám pevnosti railů v průtlaku (volitelné)
Verlängerungseinrichtungen, Kupplungssteckvorrichtungen und Adapter sind nicht zulässig.Není dovoleno použít prodlužovací prvky, zásuvné spojovací přípravky ani adapční nástavce.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Adapterplattedeska adaptéru
Kühladapterchladicí adaptér
Stützenadapterstojinový nástavec
Schnellwechseladapterrychloupínací adaptér
Adapterbausatznástavec adaptéru
Adapterplatte zur Montage der Spannbrille in der AnlageDeska adaptéru k montáži upínacích opěr v zařízení
Übersichtstabelle der HD-Prüfadapter und VerschlussadapterPřehled vysokotlakých zkušebních adaptérů a uzavíracích adaptérů
Buskabel lösen und Busadapterkabel aufsteckenodpojte sběrnicový kabel a nasuňte adaptační sběrnicový kabel
Injektoradapter gemäß Injektortyp aufschraubenNašroubujte injektorový adaptér odpovídající typu zkoušeného injektoru
Hochdruckkontaktierungsmutter auf Injektor schrauben und Kabeladapter auf Prüfling aufsteckenNa injektor našroubujte matici vysokotlakého kontaktu a na zkoušený díl nasuňte kabelový adaptér
Die Aufnahmen wurden durch Adapterplatten, so angepasst dass diese auf dem Rundschalttisch zu montieren sind.Upínky byly pomocí desek adaptéru upraveny tak, aby je bylo možno namontovat na otočný stůl.
Einsatz Antriebskupplung, Mitnehmer Einsatz Antriebskupplung, Zu- und Rücklaufadapter, Hochdruckadapter, Schlauchadapter, Schrauben.Nástavec hnací části spojky, nástavec unášeče hnací části spojky, přechodový nátrubek k přítoku a rekuperaci, přechodový nátrubek k vysokotlaké přípojce, přechodový nátrubek k hadicím, šrouby.