"Aceton" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Acetonaceton

Beispieltexte mit "Aceton"

Aceton für die Chromatographie,Aceton čistoty pro chromatografii.
nicht löslich in Wasser; löslich in AcetonNerozpustné ve vodě, rozpustné v acetonu
Maximum in Aceton bei ca. 462 nmMaximum v acetonu při cca 462 nm
in Wasser, Ethanol und Aceton löslichRozpustný ve vodě, v ethanolu a v acetonu
in Wasser sehr gut löslich, in Aceton nicht löslichVelmi snadno rozpustný ve vodě, nerozpustný v acetonu
Aceton (5 %) einspritzen.Nastříkne se 10 μl alikvotního podílu roztoku čištěného oleje v acetonu (5 %).
Aceton mäßig löslichNerozpustný ve vodě; snadno (i když velmi pomalu) rozpustný v alkoholu; málo rozpustný v acetonu
Aceton rufen Störungen der Basislinie in der genannten Region hervor.Poznámka: Základní linii ve výše uvedené oblasti narušují některé typy acetonu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Acetonitril oder Propionitril für die HPLC.Acetonitril nebo propionitril pro HPLC
Pyridin kann durch die gleiche Menge Acetonitril ersetzt werden.Pyridin lze nahradit stejným množstvím acetonitrilu.
Aceton, Ethanol und Propan-2-ol leicht löslich.Polymer a disperze jsou volně rozpustné v acetonu, ethanolu a isopropylalkoholu.
AcetonextraktionRozmarýnové extrakty vyrobené ze sušených listů rozmarýny extrakcí acetonem
Aceton, Butanon (Methylethylketon), 4-Methylpentan-2-on (Methylisobutylketon))Ketony acyklické bez jiné kyslíkaté funkce (kromě acetonu, butanonu (metyletylketonu), 4-metyl-2-pentanonu (metylisobutylketonu))