"Abwasser" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abwasserodpadní vody
Abwasserodpadní voda

Beispieltexte mit "Abwasser"

radioaktives Abwasserradioaktivní odpadní voda
Minderung der Emissionen in das AbwasserSnížení znečištění odpadních vod
Sonstige Minderung von Emissionen in das AbwasserDalší snížení emisí v odpadních vodách
Ein Kanalisationsrohr zur Beförderung von Abwasser zwischen zwei Orten.Kanalizační potrubí používané pro přepravu odpadních (kanalizačních) vod z jednoho místa do druhého.
Für Abwasser aus Bauwerken des Hoch- und Tiefbaus, einschließlich StraßenPro odpadní vody/splašky z pozemních a inženýrských staveb, včetně komunikací
Abwasser und Abfall, Verkehr, Netze, Lagerung und Nachrichtenübermittlung.Zahrnují zásobování vodou, shromažďování, úpravu a recyklaci odpadních vod a odpadů, dopravu, sítě, skladování a spoje.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Art des Abwassers.Typ kanalizačních vod.
Klassifikation von Abwassertypen.Klasifikace typů kanalizačních vod.
Wasser- und Abwasserinfrastrukturinfrastruktura vodovodů a kanalizací
Schlamm aus der AbwasserbehandlungKaly z čištění odpadních vod
Täglicher Abwasservolumen-strom Qd (m3/Tag)Denní hodnoty objemového průtoku odpadních vod Qd (m3/d)
Bausätze für Abwasserpumpstationen und AbwasserhebeanlagenVybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení
Beschicken von Kammerfilterpressen in der AbwasseraufbereitungPodávání produktu do komorových filtračních lisů při úpravě odpadních vod
Tauchmotor-Kreiselpumpen, einstufig, für Entwässerung und Abwasser,Ponorná jednostupňová rotodynamická kanalizační a odpadová čerpadla
Schmutzkörbe und ähnliche Abwassersiebe, für KanalisationsabflüssePerforované koše a podobné výrobky používané pro filtraci vody při vstupu do odtokových kanálů
AbwasserspeichertankDenní hydrogram přítoku do palubní čistírny odpadních vod s předsazenou sedimentační nádrží