"Abtastrate bezeichnet den Abstand der Sollwertvorgaben an den Regler" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch

Beispieltexte mit "Abtastrate bezeichnet den Abstand der Sollwertvorgaben an den Regler"

Abtastrate bezeichnet den Abstand der Sollwertvorgaben an den Regler.Rychlostí snímání (Abtastrate) se označují intervaly zadávání požadované hodnoty do regulátoru.