"Absperrventile" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Absperrventileuzavírací ventily

Beispieltexte mit "Absperrventile"

Alle pneumatischen Absperrventile schließen .Zavřete všechny pneumatické uzavírací ventily.
Absperrventile unter Druck.do potrubí napusťte tlak pomalým otevíráním uzavíracího ventilu.
Absperrventile für diesen Anwendungsfall nicht geeignet sind (Dichtheitsprobleme).Jednotky s úseky laminárního proudění určené pro přetlakový režim se nesmí používat v podtlakovém režimu, protože uzavírací ventily jsou pro tento způsob použití nevhodné (problémy s těsností).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Absperrventile dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmeßgeräte, zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfenuzavírací ventily tlakoměru slouží jako uzavírací a škrticí orgán pro měřiče tlaku, k měření kapalin, plynů a par