"Absoluter Bezug" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Absoluter Bezugabsolutní vztah

Beispieltexte mit "Absoluter Bezug"

Absoluter Bezug) behandelt.Pokud je v poli zvoleno absolutní, budou se okna Vyhodnocení nadefinovaná pro daný připojovací proces považovat za okna Absolutního vyhodnocení (Absolutní vztah).