"Absetzung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Absetzungsesazení

Beispieltexte mit "Absetzung"

Absetzung eines anderen Unternehmens, das die maßgeblichen Tätigkeiten lenkt.práva jmenovat nebo odvolávat jinou jednotku, která řídí relevantní činnosti,

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zollherabsetzungsnížení cel
Streichung, Herabsetzung, Aussetzung und Einstellung der FinanzhilfeZrušení, snížení, pozastavení a ukončení grantu
absetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen.Pokud podnikatel se svým dodatečným plněním za účelem odstranění nedostatků či vad neuspěje, bude objednatel obecně oprávněn požadovat buď snížení ceny (slevu), nebo anulaci smlouvy (vypovězení), a to podle svého výběru.