"Absender" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Absenderadresant

Beispieltexte mit "Absender"

der Empfänger vom Absender ohne irgendeine Bezahlung zugesandt erhält;jsou zasílány, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil;
Absender in keinem Fall seiner steuerlichen Pflichten.Poskytnutí této pomoci v žádném smyslu neosvobozuje odesílatele od jeho daňových povinností.
Absender und die Lieferadresse angebracht.Na stroji je umístěn návod k přepravě a také adresa odesilatele a dodavatele.
Absender umgehend die Grenzkontrollstelle am Ort des Eingangs in die Union verständigen.V naléhavé situaci musí odesílatel okamžitě informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie.
Absender die Eingangsgrenzkontrollstelle der Europäischen Union darüber informieren.V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly vstupu do Evropské unie.
Absender (Quell-System), der Empfänger (Ziel-System) und das für die Verarbeitung erforderliche Programm (Verbucher) angezeigt.Ke každému IDoc se zobrazí mj. odesílatel (zdrojový systém), příjemce (cílový systém) a program potřebný ke zpracování (zaúčtovací program).
Absender fehlschlagen kann.To by se však mělo provádět jen ve výjimečných případech za účelem odstraňování poruch, protože by po takových změnám mohlo docházet k selhání zpětného hlášení příjemce k odesílateli.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Name und Anschrift des AbsendersJméno a adresa odesílatele
Eventuelle Versandkosten gehen zu Lasten des Absenders.Případné zasilatelské náklady nese odesilatel.
Absender fehlschlagen kann.Vymazávání a změny chybných datových vět by však měly být vyhrazeny pouze pro výjimečné případy odstraňování poruch, protože kvůli změnám může dojít k selhání zpětného hlášení příjemce k odesílateli.