"Abschwächung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abschwächungútlum

Beispieltexte mit "Abschwächung"

Abschwächung dieser Reflexionen verwendet werden.Pro tlumení těchto odrazů lze použít materiál absorbující vysoké frekvence.
Abschwächung dieses Risikos erforderlich; weniger strenge Ersatzmaßnahmen sind nicht verfügbar.Toto omezení je nezbytné pro snížení uvedeného rizika, přičemž jiná méně přísná opatření, která by je mohla nahradit, neexistují.
Abschwächung der Verzerrungseffekte, die sich für den Wettbewerb im EWR ergebenPopište navrhovaná kompenzační opatření s ohledem na zmírnění vlivů narušujících hospodářskou soutěž na úrovni EHP.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

abschwächung sowie die erforderlichen Reaktionsmaßnahmen ausarbeiten;vypracují plány řízení rizik a opatření potřebná k prevenci a/nebo zmírnění dopadů, jakož i opatření potřebná k reakci;