"Abschreibung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abschreibungodpis
Abschreibungamortizace

Beispieltexte mit "Abschreibung"

Kumulierte steuerliche AbschreibungDaňové oprávky
Die aufgeführten Beträge unterliegen der Abschreibung in Spalte DY.Uvedené částky je nutno odepisovat ve sloupci DY.
Die kumulative Abschreibung des Gebäudes zu Steuerzwecken beträgt 30.Oprávky budovy pro daňové účely činí 30.
Angaben zur Abschreibung sind Tabelle D ‚VERMÖGENSWERTE‘ zu entnehmen.Postupy pro odpisy jsou uvedeny v tabulce D „AKTIVA“.
Sie gelten bis zur vollständigen Abschreibung der Vermögenswerte von Dexia.Tyto závazky budou platit do doby, než budou aktiva společnosti Dexia plně odepsána.
Abschreibung dieses Geschäfts- oder Firmenwerts ist untersagt;Odpisování tohoto goodwillu není povoleno.
Abschreibung für steuerliche Zwecke ist 30, und der Steuersatz beträgt 30 %.Oprávky pro daňové účely jsou 30 a daňová sazba je 30 %.
Abschreibung von uneinbringlichen Krediten und Darlehen zu veröffentlichen.Proto banka uvádí pravidla pro odpis nezinkasovatelných úvěrů a půjček.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bestehende Abschreibungsmöglichkeiten: …Platná úprava odpisů: …
Definition von Abschreibungen/WertberichtigungenDefinice odpisů/snížení hodnoty
Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehendV případě snížení účetní hodnoty, trvalé nebo dočasné snížení
Das Grundstück dagegen ist nicht abschreibungsfähig.Pozemek se však neodepisuje.
Hier ist anzugeben, ob ein Herabschreibungsmerkmal besteht.Upřesňuje, zda existuje možnost snížení účetní hodnoty.
Welcher Abschreibungszeitraum ist für die Anlagen vorgesehen?Jaká doba se předpokládá pro amortizaci závodů?
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der WiederzuschreibungV případě dočasného snížení účetní hodnoty, popis mechanismu zvýšení účetní hodnoty
Abschreibungen im gesamten Durchführungszeitraum:Uveďte celkové investiční výdaje, které mají být investovány a odepsány během trvání projektu:
Abschreibungsstaffelung (Image), aufsichtsrechtliche Meldungen (Evolan)Finance: účetní tabulky (Image), regulační prohlášení (Evolan).