"Abschließbare Druckminderer zum Einstellen der Druckluft" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abschließbare Druckminderer zum Einstellen der DruckluftZavírací redukční tlakové ventily sloužící k nastavení tlaku stlačeného vzduchu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Druckminderer zum Einstellen der Druckluft.Redukční tlakové ventily, kterými se nastavuje tlak stlačeného vzduchu.