"Abschiebung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abschiebungodsun

Beispieltexte mit "Abschiebung"

Abschiebung aus faktischen oder rechtlichen Gründen ausgesetzt wurde;státní příslušníky třetích zemí, jejichž vyhoštění je odloženo z faktických nebo právních důvodů;
Abschiebung von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen.Agentura určí osvědčenou praxi v oblasti získávání cestovních dokladů a navracení státních příslušníků třetích zemí neoprávněně pobývajících na území členských států.