"Abschöpfung bei der Einfuhr" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abschöpfung bei der Einfuhrdovozní přirážka

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Abschöpfung bei der Ausfuhrvývozní přirážka
über eine Dauerausschreibung für das Wirtschaftsjahr 2004/05 zur Festsetzung von Abschöpfungen und/oder Erstattungen bei der Ausfuhr von Weißzuckero stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru
Erstattung bei der Einfuhrrefundace dovozu
müssen der Grenzstelle bei der Einfuhr vorgelegt werdenmusí být předložena hraničnímu celnímu úřadu v místě dovozu
ZUSATZZÖLLE BEI DER EINFUHR GEMÄSS TITEL IV KAPITEL I ABSCHNITT 2DODATEČNÁ DOVOZNÍ CLA: HLAVA IV KAPITOLA I ODDÍL 2
Das Warensortiment wird somit der entscheidende Faktor bei der Bewertung der chinesischen Einfuhren.Rozhodujícím faktorem při posuzování čínského dovozu se proto stává sortiment výrobku.
Deshalb verlieren einige von ihnen die bei der Beantragung der Einfuhrrechte geleistete Sicherheit.V důsledku této skutečnosti tak někteří zpracovatelé přicházejí o jistotu složenou při podání žádosti o dovozní práva.
sie wurden bei der Einfuhr in die Union einer Unionsbehörde zur Prüfung vorgelegt;při dovozu do Unie byly předloženy k ověření orgánu Unie;
Die Verarbeitung sollte daher nur in dem in der Einfuhrlizenz genannten Betrieb zulässig sein.Z toho důvodu by zpracování mělo být schváleno výhradně v zařízení, které je uvedeno v dovozní licenci.
Um Handelshemmnisse bei der Einfuhr dieser Kultur zu vermeiden, muss ein höherer RHG festgelegt werden.Aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz této plodiny, je zapotřebí MLR zvýšit.
Russland hat bei der Kommission die Genehmigung für die Einfuhr von Wachteleiern in die Union beantragt.Rusko požádalo Komisi o schválení pro dovoz křepelčích vajec do Unie.