"Abschöpfung bei der Ausfuhr" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abschöpfung bei der Ausfuhrvývozní přirážka

Beispieltexte mit "Abschöpfung bei der Ausfuhr"

Abschöpfungen und/oder Erstattungen bei der Ausfuhr von Weißzuckero stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2004/05 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Abschöpfung bei der Einfuhrdovozní přirážka
Abgabenerlass bei der Ausfuhrprominutí vývozního cla
Erstattung bei der Ausfuhrkompenzace ztráty z vývozu
Preise bei der Ausfuhr in DrittländerCeny vývozu do třetích zemí
beitungsprodukte, für deren Ausfuhr keine Ausfuhrerstattungen gewährt werdenZpracované zemědělské produkty, které nejsou způsobilé pro vývozní náhrady
bei der Ausfuhr von Waren, die in Strafvollzugsanstalten hergestellt wurden;vývoz zboží vyrobeného odsouzenými ve věznicích;
der chinesischen Einführer bei der Preisgestaltung auf anderen AusfuhrmärktenCenové chování čínských výrobců na jiných vývozních trzích
Ausfuhrnotifikation betreffende Verpflichtungen bei der Ausfuhr von ChemikalienJiné povinnosti týkající se vývozů chemických látek než jsou požadavky na oznámení o vývozu
beitenden Unternehmen entfallen mehr als 80 % der Gesamtmenge der chinesischen Ausfuhren.Tyto spolupracující společnosti představují více než 80 % celkového objemu čínského vývozu.
bei der durch das DET-System erhobenen Ausfuhrabgabe.Navíc zjištěný rozdíl v ceně se blíží vývozní dani zavedené systémem rozdílné vývozní daně.