"Absauganlage auf erkennbare Schäden überprüfen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch

Beispieltexte mit "Absauganlage auf erkennbare Schäden überprüfen"

Absauganlage auf erkennbare Schäden überprüfen.Podívejte se, zda odsávací zařízení nevykazuje nějaké patrné škody.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

die Maschine auf äußerlich erkennbare Schäden überprüfenstroj zkontrolujte z hlediska viditelných poškození
auf äußerlich erkennbare Schäden und Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen überprüfen.Minimálně jednou za směnu je nutno zkontrolovat, zda stroj nevykazuje nějaká viditelná poškození a zda jsou bezpečnostní zařízení ve funkčním stavu.