"Abrechnung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abrechnungurovnání

Beispieltexte mit "Abrechnung"

abrechnung sowie ähnliche Tätigkeiten zur Erleichterung der Abrechnung.Tyto služby zahrnují například hotovostní clearing a vypořádání a podobné činnosti pro usnadnění vypořádání.
Abrechnung wird der Kommission vor dem 5. Januar des darauf folgenden Jahres übermittelt.Výkaz se zašle Komisi před 5. lednem následujícího roku.
Abrechnung tatsächlich erfolgt, ist normalerweise in der Vereinbarung angegeben.Skutečný termín konečného vypořádání je obvykle konkrétně uveden v dohodě.
Abrechnung und an Abrechnungsinformationen auf der Grundlage des tatsächlichen VerbrauchsMinimální požadavky na vyúčtování a informace o vyúčtování na základě skutečné spotřeby
Abrechnung bewirken und den Basiswert beeinflussen,Popis jakýchkoli případů narušení trhu nebo narušení vypořádání, které ovlivňují podkladový nástroj;
Abrechnung bewirken und den Basiswert beeinflussen,popis jakýchkoli případů narušení trhu nebo narušení vypořádání, které ovlivňují podkladový nástroj;
Abrechnung bewirken und den Basiswert beeinflussen.Popis jakýchkoli případů narušení trhu nebo narušení vypořádání, které ovlivňují podkladový nástroj.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Beschreibung des Abrechnungsverfahrens für die derivativen Wertpapiere.Popis postupu vypořádání derivátových cenných papírů.
Kosten für den Zugang zu Verbrauchserfassungs- und AbrechnungsinformationenNáklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování
Abrechnungskonten geführt werden,aktiva a pozice jsou zaznamenány na oddělených účtech;
Abrechnungs- und Verwahrtätigkeiten sowie die Tätigkeit einer zentralen Gegenpartei,činnosti týkající se clearingu, vypořádání a úschovy a fungování ústřední protistrany;
Abrechnungssystem abgewickelt;transakce je vypořádána v rámci vypořádacího systému, který se pro tento druh transakce osvědčil;
Abrechnungskonten gegeneinander nicht möglich ist,je zabráněno vzájemnému započtení pozic zaznamenaných na různých účtech;
Abrechnungssysteme zur Verfügung stellen."osoby, subjekty a orgány, které pouze poskytují úvěrovým nebo finančním institucím systémy pro zúčtování a vypořádání.“