"Abordnung der Kommission" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abordnung der Kommissiondelegace Komise ES

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

der Abordnung für die Reise vom Ort der Abordnung zum Wohnort.na konci přidělení z místa přidělení do bydliště.
bei Beginn der Abordnung für die Reise vom Wohnort zum Ort der Abordnung;z bydliště do místa přidělení na počátku přidělení,
der Abordnung der betreffenden Person hinaus an.Volno z důvodu nemoci nemůže být delší než doba přidělení dotyčné osoby.
dereinweisung oder seiner Abordnung dauert der unbezahlte Urlaub aus persönlichen Gründen an.Dokud není znovu zařazen či dočasně přidělen na pracovní místo, zůstává na neplaceném pracovním volnu z osobních důvodů.
der Abordnung zum Zeitpunkt des Umzugs für die Reise vom Wohnort zum Ort der Abordnung;na počátku přidělení z bydliště do místa přidělení,
Präsident der EG-Kommissionpředseda Komise ES
Stellungnahme der Kommissionstanovisko Komise
Anschrift der Kommission:Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:
Aufgaben der KommissionÚkoly Komise
Befugnisse der KommissionPravomoci Komise
Mitglied der Kommissiončlen Komise
Rolle der KommissionÚloha Komise
Vorschriften der KommissionOpatření přijímaná Komisí
ein Vertreter der Kommission.jeden z Komise,