"Abnutzung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abnutzungopotřebení

Beispieltexte mit "Abnutzung"

Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.Podnikatel neodpovídá za běžné opotřebení.
Erhöhte Abnutzung der Schaltschützkontakte durch Umschalten unter LastZvýšené opotřebení kontaktů spínacího stykače v důsledku přepínání pod proudem
Abnutzung und evtl. Beschädigung überprüfen.Zkontrolujte dopravní pás, zda není příliš opotřebovaný nebo případně poškozený.
Abnutzung der Spannlager und der Austragsschnecke beeinflussen den Energieverbrauch beträchtlich.Opotřebení upínacích ložisek dopravního šneku podstatnou měrou ovlivňuje spotřebu energie.
Abnutzung unterliegen.Díly podléhající opotřebení jsou díly, které při použití stroje v souladu s určením podléhají opotřebení způsobenému provozem.
Abnutzung und Verdichtung durch die Fahrzeuge ab, die die Prüffläche befahren.Stabilita v čase je dána hlavně hlazením a hutněním pojezdem vozidel po povrchu.
Abnutzung zu erkennen ist, müssen die erforderlichen Wartungsintervalle entsprechend den tatsächlichen Verschleißerscheinungen verkürzt werden.Je-li při některé z pravidelných kontrol patrné zvýšené opotřebení, musí se potřebné intervaly údržby zkrátit v souladu se skutečnými známkami opotřebení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Reifenabnutzung innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen,opotřebení pneumatik v mezích povolených platnými předpisy,
Abnutzungen der Montage- und Prüfvorrichtungen sowie der Werkzeuge achten!Při provádění údržbářských prací věnujte pozornost funkčnosti/opotřebování montážních a zkušebních přípravků a nářadí!
abnutzungen, Blechzusatzstoffe usw.)Odstraňte všechny usazeniny a zbytky z celého vnitřního prostoru stroje (obrobky, rezidua po opotřebených nástrojích, přísady na úpravu plechu atd.)