"Abnahme" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abnahmepokles

Beispieltexte mit "Abnahme"

Zeitpunkt der Abnahme der Fingerabdrückedatum sejmutí otisků prstů;
Flüge des Luftfahrzeugs bei der Abnahme durch den Kunden;lety letadla pro přejímku zákazníkem;
Die festen Rezepturen sind grundsätzlich auf eine feste Liter Abnahme eingestelltV tak zvaných pevně definovaných recepturách bude obecně nastaven také pevně daný odběrový objem v litrech.
Sobald nun eine Abnahme (Kick-Impuls) erfolg wird vollautomatisch wieder nachgefördert.S odběrem (iniciačním impulsem) se plně automaticky spouští další přísun materiálu.
Sie erlischt frühestens mit der endgültigen Abnahme der Lieferungen und Bauleistungen.Jistota zůstane v platnosti nejméně do konečného přijetí dodávek a stavebních prací.
Verarbeitungsschritte: Abnahme und Vermischung der von den Weinbauern gelieferten Rosinen;příjem a uskladnění rozinek dodaných vinaři zabývajícími se jejich výrobou,
die Abnahme sämtlicher vom Antragsteller gelieferter Rohstoffe gemäß Artikel 145 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung;povinnost převzít dodávku všech surovin dodaných žadatelem podle čl. 145 odst. 3 tohoto nařízení;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Abnahmeprotokoll von Zentralen Schmiedemittel-DosieranlagenProtokol o přejímce centrálních zařízení na dávkování kovacích prostředků
Die Abnahmemengen sind jedoch jeweils auf 20 Liter begrenzt.Velikost dávky však bude omezena na 20 litrů.
Die Abnahme- oder Betriebsspannung der Stromverbrauchsanlage.Užité nebo provozní napětí zařízení, které elektřinu využívá.
Stahl und Edelstahl mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204/3.1Bocel a nerezová ocel s osvědčením o přijímací zkoušce podle normy EN 10204/3.1B
Vorabnahmeprotokoll von Zentralen Schmiedemittel-DosieranlagenProtokol o předběžné přejímce centrálních zařízení na dávkování kovacích prostředků
Die Minimalmenge liegt bei 5 ml Abnahmemenge des Trennstoffes.Minimální odběrový objem separačního prostředku bude činit 5 ml.
Die Abnahmemengen in den internen Transportbehälter sind jeweils auf 20 Liter begrenzt.Odběrový objem interních přepravních nádob je omezen na 20 litrů na nádobu.
einen nichtstaatlichen Käufer/Kreditnehmer ohne staatliche Rückzahlungsgarantie (dies gilt nicht für Leistungsgarantien, z. B. Abnahmevereinbarungen);Jiným než suverénním kupujícím/dlužníkem bez suverénní záruky za zaplacení (kromě záruk za splnění smlouvy, například dohod o odběru zboží).