"Abnahme" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abnahmepokles

Beispieltexte mit "Abnahme"

Zeitpunkt der Abnahme der Fingerabdrückedatum sejmutí otisků prstů;
Flüge des Luftfahrzeugs bei der Abnahme durch den Kunden;lety letadla pro přejímku zákazníkem;
Die festen Rezepturen sind grundsätzlich auf eine feste Liter Abnahme eingestelltV tak zvaných pevně definovaných recepturách bude obecně nastaven také pevně daný odběrový objem v litrech.
Sie erlischt frühestens mit der endgültigen Abnahme der Lieferungen und Bauleistungen.Jistota zůstane v platnosti nejméně do konečného přijetí dodávek a stavebních prací.
Sobald nun eine Abnahme (Kick-Impuls) erfolg wird vollautomatisch wieder nachgefördert.S odběrem (iniciačním impulsem) se plně automaticky spouští další přísun materiálu.
Verarbeitungsschritte: Abnahme und Vermischung der von den Weinbauern gelieferten Rosinen;příjem a uskladnění rozinek dodaných vinaři zabývajícími se jejich výrobou,
Für die bei der Abnahme erkennbaren Mängel haftet der Hersteller nur, soweit sie im Abnahmeprotokoll aufgeführt sind.Za nedostatky patrné při přejímce ručí výrobce pouze v případě, že jsou uvedeny v protokolu o přejímce.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Abnahmeprotokoll von Zentralen Schmiedemittel-DosieranlagenProtokol o přejímce centrálních zařízení na dávkování kovacích prostředků
Die Abnahmemengen sind jedoch jeweils auf 20 Liter begrenzt.Velikost dávky však bude omezena na 20 litrů.
Die Abnahme- oder Betriebsspannung der Stromverbrauchsanlage.Užité nebo provozní napětí zařízení, které elektřinu využívá.
Die Minimalmenge liegt bei 5 ml Abnahmemenge des Trennstoffes.Minimální odběrový objem separačního prostředku bude činit 5 ml.
Vorabnahmeprotokoll von Zentralen Schmiedemittel-DosieranlagenProtokol o předběžné přejímce centrálních zařízení na dávkování kovacích prostředků
Stahl und Edelstahl mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204/3.1Bocel a nerezová ocel s osvědčením o přijímací zkoušce podle normy EN 10204/3.1B